Σχέσεις

Πώς τα εσωτερικά οικογενειακά συστήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε εσωτερική ειρήνη και αρμονία
Cure of Mind

Πώς τα εσωτερικά οικογενειακά συστήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε εσωτερική ειρήνη και αρμονία

Πώς τα εσωτερικά οικογενειακά συστήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε εσωτερική ειρήνη και αρμονία Πώς τα εσωτερικά οικογενειακά συστήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να

Διαβάστε περισσότερα
Θεραπεία ζευγαριών: Θεραπεία: Ένα μονοπάτι προς τη βαθύτερη κατανόηση και σύνδεση
Cure of Mind

Θεραπεία ζευγαριών: Θεραπεία: Ένα μονοπάτι προς τη βαθύτερη κατανόηση και σύνδεση

Θεραπεία ζευγαριών: Θεραπεία: Ένα μονοπάτι προς βαθύτερη κατανόηση και σύνδεση Θεραπεία ζευγαριών: Θεραπεία: Μια πορεία προς βαθύτερη κατανόηση και σύνδεση Η δύναμη της θεραπείας ζευγαριών

Διαβάστε περισσότερα
Από την άνεση του σπιτιού σας: Εξερευνώντας τα οφέλη της διαδικτυακής θεραπείας
Cure of Mind

Από την άνεση του σπιτιού σας: Εξερευνώντας τα οφέλη της διαδικτυακής θεραπείας

Από την άνεση του σπιτιού σας: Εξερευνώντας τα οφέλη της διαδικτυακής θεραπείας Από την άνεση του σπιτιού σας: Εξερευνώντας τα οφέλη της διαδικτυακής θεραπείας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι

Εγγραφείτε τώρα για αποκλειστικές πληροφορίες και ενημερώσεις!

Download the Cure of Mind App

Όροι και προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (“Συμφωνία”) καθορίζουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας cureofmind.com (“Ιστοσελίδα”), της εφαρμογής για κινητά “Cure of Mind” (“Εφαρμογή για κινητά”) και οποιωνδήποτε σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών (συλλογικά, “Υπηρεσίες”). Η παρούσα συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική μεταξύ εσάς (“χρήστης”, “εσείς” ή “σας”) και της Private Clinic Dim. Papadimitriadis & Associates Medical LP: Cure of Mind (“Cure of Mind LP”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”). Εάν συνάπτετε την παρούσα Συμφωνία εκ μέρους μιας επιχείρησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα στην παρούσα Συμφωνία, οπότε οι όροι “Χρήστης”, “εσείς” ή “σας” θα αναφέρονται στην εν λόγω οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν πρέπει να αποδεχτείτε την παρούσα Συμφωνία και δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Αναγνωρίζετε ότι η παρούσα Συμφωνία αποτελεί σύμβαση μεταξύ εσάς και της Cure of Mind LP, παρόλο που είναι ηλεκτρονική και δεν υπογράφεται φυσικά από εσάς, και διέπει τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.


Λογαριασμοί και μέλη

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και συμφωνώντας με την παρούσα Συμφωνία εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 16 ετών.

Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στις Υπηρεσίες, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες γίνονται σε σχέση με αυτόν. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε νέους λογαριασμούς προτού συνδεθείτε και αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Η παροχή ψευδών στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό του λογαριασμού σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων. Μπορούμε να αναστείλουμε, να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε το λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού), εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή ότι η συμπεριφορά ή το περιεχόμενό σας τείνει να βλάψει τη φήμη και την υπεραξία μας. Εάν διαγράψουμε τον λογαριασμό σας για τους παραπάνω λόγους, δεν μπορείτε να εγγραφείτε εκ νέου στις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να μπλοκάρουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet για να αποτρέψουμε περαιτέρω εγγραφή.

Περιεχόμενο χρήστη

Δεν κατέχουμε οποιαδήποτε δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό (συλλογικά, “Περιεχόμενο”) που υποβάλλετε στις Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της χρήσης της Υπηρεσίας. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την κυριότητα πνευματικής ιδιοκτησίας ή το δικαίωμα χρήσης όλου του υποβαλλόμενου Περιεχομένου. Ενδέχεται να παρακολουθούμε και να επανεξετάζουμε το Περιεχόμενο των Υπηρεσιών που υποβάλλετε ή δημιουργείτε εσείς χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας. Μας παρέχετε την άδεια να έχουμε πρόσβαση, να αντιγράφουμε, να διανέμουμε, να αποθηκεύουμε, να μεταδίδουμε, να αναδιαμορφώνουμε, να προβάλλουμε και να εκτελούμε το Περιεχόμενο του λογαριασμού χρήστη σας αποκλειστικά και μόνο όπως απαιτείται για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς. Χωρίς να περιορίζουμε οποιαδήποτε από αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις, έχουμε το δικαίωμα, αν και όχι την υποχρέωση, κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που, κατά τη λογική μας γνώμη, παραβιάζει οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβές ή επιλήψιμο. Μας παραχωρείτε επίσης την άδεια να χρησιμοποιούμε, να αναπαράγουμε, να προσαρμόζουμε, να τροποποιούμε, να δημοσιεύουμε ή να διανέμουμε το Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από εσάς ή αποθηκεύτηκε στο λογαριασμό χρήστη σας για εμπορικούς, εμπορικούς ή άλλους παρόμοιους σκοπούς.

Τιμολόγηση και πληρωμές

Πρέπει να πληρώνετε όλα τα τέλη ή τις χρεώσεις στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τα τέλη, τις χρεώσεις και τους όρους χρέωσης που ισχύουν κατά τη στιγμή που ένα τέλος ή μια χρέωση είναι απαιτητό και πληρωτέο. Εάν η αυτόματη ανανέωση είναι ενεργοποιημένη για τις Υπηρεσίες στις οποίες έχετε εγγραφεί, θα χρεώνεστε αυτόματα σύμφωνα με τη διάρκεια που έχετε επιλέξει. Εάν, κατά την κρίση μας, η αγορά σας αποτελεί συναλλαγή υψηλού κινδύνου, θα σας ζητήσουμε να μας προσκομίσετε αντίγραφο της έγκυρης κυβερνητικής ταυτότητας με φωτογραφία και, ενδεχομένως, αντίγραφο πρόσφατης τραπεζικής δήλωσης για την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα προϊόντα και τις τιμές των προϊόντων ανά πάσα στιγμή. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία μας δώσετε. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που τοποθετούνται από ή στο πλαίσιο του ίδιου λογαριασμού πελάτη, της ίδιας πιστωτικής κάρτας και/ή παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης και/ή αποστολής. Σε περίπτωση που προβούμε σε αλλαγή ή ακύρωση μιας παραγγελίας, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δηλώσατε κατά την παραγγελία.

Ακρίβεια των πληροφοριών

Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στις Υπηρεσίες που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να αφορούν περιγραφές προϊόντων, προωθητικές ενέργειες και προσφορές. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε πληροφορίες ή να ακυρώνουμε παραγγελίες, εάν οποιαδήποτε πληροφορία στις Υπηρεσίες ή στις Υπηρεσίες είναι ανακριβής, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που έχετε υποβάλει την παραγγελία σας). Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε, να τροποποιούμε ή να διευκρινίζουμε τις πληροφορίες στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στις Υπηρεσίες δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι υποδηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες στις Υπηρεσίες ή τις Υπηρεσίες έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

Υπηρεσίες τρίτων

Εάν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε, να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τρίτων, σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση και η χρήση των εν λόγω άλλων υπηρεσιών διέπεται αποκλειστικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω άλλων υπηρεσιών και ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι και δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή των εν λόγω άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιεχομένου τους ή του τρόπου με τον οποίο χειρίζονται δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των δικών σας δεδομένων) ή οποιαδήποτε αλληλεπίδραση μεταξύ εσάς και του παρόχου των εν λόγω άλλων υπηρεσιών. Παραιτείστε αμετάκλητα από οποιαδήποτε αξίωση κατά της Cure of Mind LP σε σχέση με αυτές τις άλλες υπηρεσίες. Η Cure of Mind LP δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε από ή σε σχέση με την ενεργοποίηση, πρόσβαση ή χρήση τέτοιων άλλων υπηρεσιών ή την εμπιστοσύνη σας στις πρακτικές απορρήτου, τις διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων ή άλλες πολιτικές τέτοιων άλλων υπηρεσιών. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε αυτές τις άλλες υπηρεσίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες τους. Ενεργοποιώντας οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, επιτρέπετε ρητά στην Cure of Mind LP να αποκαλύψει τα δεδομένα σας, όπως είναι απαραίτητο για τη διευκόλυνση της χρήσης ή της ενεργοποίησης της εν λόγω άλλης υπηρεσίας.

Αντίγραφα ασφαλείας

Δημιουργούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας του Ιστότοπου και του Περιεχομένου του και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε την πληρότητα και την ακρίβεια αυτών των αντιγράφων ασφαλείας. Σε περίπτωση βλάβης υλικού ή απώλειας δεδομένων θα επαναφέρουμε αυτόματα τα αντίγραφα ασφαλείας για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Παρόλο που οι Υπηρεσίες ενδέχεται να παραπέμπουν σε άλλους πόρους (όπως ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά κ.λπ.), δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή σύνδεση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο πόρο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε για τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ατόμων ή το περιεχόμενο των πόρων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και τους λοιπούς όρους χρήσης οποιουδήποτε πόρου στον οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω συνδέσμου στις Υπηρεσίες. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους πόρους εκτός ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

Εμπιστευτικότητα και απόρρητο

Ρήτρα: Συμφωνία εμπιστευτικότητας και απορρήτου

Με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας ψυχοθεραπείας “Cure of Mind”, ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί να διατηρήσει αυστηρή εμπιστευτικότητα και ιδιωτικότητα όσον αφορά όλες τις πληροφορίες που μοιράζονται κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών. Αυτό περιλαμβάνει κάθε προσωπικό, ιατρικό ή ευαίσθητο δεδομένο που αποκαλύπτεται στον θεραπευτή (ψυχολόγο ή ιατρό ή διατροφολόγο) κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η “Cure of Mind” δεσμεύεται να διασφαλίζει τις προσωπικές πληροφορίες του πελάτη και τηρεί όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αφορούν την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Τα δεδομένα του πελάτη θα αποθηκεύονται με ασφάλεια και θα είναι προσβάσιμα μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό που συμμετέχει στη διαδικασία της θεραπείας.

Ο πελάτης συμφωνεί να μην καταγράφει, να μην μοιράζεται ή να μην διανέμει οποιοδήποτε μέρος των συνεδριών θεραπείας, συμπεριλαμβανομένου του ήχου, του βίντεο ή του γραπτού περιεχομένου, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση τόσο του “Cure of Mind” όσο και του θεραπευτή (ψυχολόγου ή ιατρού ή διατροφολόγου).

Σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών, η “Cure of Mind” θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να ενημερώσει εκ των προτέρων τον πελάτη, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η άμεση αποκάλυψη απαιτείται από το νόμο ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του πελάτη ή την ασφάλεια άλλων.

Το “Cure of Mind” ενθαρρύνει την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών- ωστόσο, ο πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το διαδικτυακό του περιβάλλον είναι ιδιωτικό και ελεύθερο από πιθανές υποκλοπές ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

Ο πελάτης κατανοεί ότι, ενώ η “Cure of Mind” λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, η χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών ενέχει εγγενείς κινδύνους που σχετίζονται με τη μετάδοση δεδομένων και η “Cure of Mind” δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν κινδύνους που σχετίζονται με την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Προχωρώντας με τις συνεδρίες θεραπείας στο “Cure of Mind”, ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται τους όρους αυτής της συμφωνίας εμπιστευτικότητας και απορρήτου, παρέχοντας τη συγκατάθεσή του να συμμετάσχει σε θεραπεία υπό αυτές τις συνθήκες.

Επαγγελματική ευθύνη

Το “Cure of Mind” είναι μια πλατφόρμα που συνδέει τους πελάτες με επιλεγμένους αδειούχους ψυχολόγους, ιατρούς και διατροφολόγους που παρέχουν επαγγελματική ψυχοθεραπεία, διατροφικές και ιατρικές υπηρεσίες. Η ευθύνη για την παροχή αυτών των υπηρεσιών βαρύνει αποκλειστικά τους επιμέρους επαγγελματίες που διεξάγουν τις θεραπευτικές συνεδρίες.

Όλοι οι θεραπευτές, οι ιατροί και οι διατροφολόγοι που σχετίζονται με το “Cure of Mind” είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες, υπεύθυνοι για τις δικές τους ενέργειες και τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών. Η “Cure of Mind” δεν επιβλέπει ή παρακολουθεί άμεσα το περιεχόμενο ή τη διεξαγωγή των ατομικών συνεδριών θεραπείας για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ως εκ τούτου, η “Cure of Mind” δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν επαγγελματικό παράπτωμα, κακή πρακτική ή ηθικές παραβιάσεις που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια των συνεδριών θεραπείας.

Οι πελάτες που συμμετέχουν σε θεραπευτικές συνεδρίες μέσω του “Cure of Mind” κατανοούν ότι οι ψυχολόγοι, οι ιατροί και οι διατροφολόγοι δεσμεύονται από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς κώδικες δεοντολογίας, τους κανονισμούς αδειοδότησης και τους ισχύοντες νόμους που διέπουν την πρακτική τους. Οι πελάτες ενθαρρύνονται να συζητούν οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ζητήματα με τον αντίστοιχο ψυχολόγο, ιατρό ή διατροφολόγο τους απευθείας.

Σε περίπτωση διαφωνιών ή ανησυχιών σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους ψυχολόγους, τους ιατρούς ή τους διατροφολόγους, οι πελάτες συμφωνούν να απευθύνονται απευθείας στον εκάστοτε επαγγελματία. Η “Cure of Mind” δεν θα μεσολαβήσει ούτε θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν διαφορές μεταξύ πελατών και επαγγελματιών που προκύπτουν από συνεδρίες θεραπείας που διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας.

Η “Cure of Mind” μπορεί να παρέχει γενικές κατευθυντήριες γραμμές και πολιτικές για την προώθηση ενός ασφαλούς και θετικού θεραπευτικού περιβάλλοντος, αλλά οι πελάτες αναγνωρίζουν ότι η τελική ευθύνη για την τήρηση των δεοντολογικών και επαγγελματικών προτύπων ανήκει στους επιμέρους επαγγελματίες που παρέχουν τις υπηρεσίες.

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα “Cure of Mind” και συμμετέχοντας σε συνεδρίες με τους αδειούχους ψυχολόγους, ιατρούς και διατροφολόγους, οι πελάτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται σιωπηρά ότι η “Cure of Mind” δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε επαγγελματική ευθύνη ή παράπτωμα που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια των συνεδριών θεραπείας. Οι πελάτες συμφωνούν να απαλλάξουν το “Cure of Mind” από κάθε αξίωση ή ζημία που σχετίζεται με την επαγγελματική συμπεριφορά των θεραπευτών, ιατρών και διατροφολόγων που παρέχουν υπηρεσίες στην πλατφόρμα.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Δεδομένου ότι προσφέρουμε μη υλικά, αμετάκλητα αγαθά, δεν παρέχουμε επιστροφές χρημάτων μετά την αγορά της υπηρεσίας ή του προϊόντος, κάτι που αναγνωρίζετε πριν από την αγορά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά την περιγραφή της υπηρεσίας πριν προβείτε σε πληρωμή και αγορά.

Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από άλλους όρους που ορίζονται στη Συμφωνία, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, (β) να προτρέπει άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις, (γ) να παραβιάζει διεθνείς, Ευρωπαϊκούς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή πολιτειακούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις, (δ) να παραβιάζει ή να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, (ε) να παρενοχλεί, να κακοποιεί, να προσβάλλει, να βλάπτει, να δυσφημεί, να συκοφαντεί, να υποτιμά, να εκφοβίζει ή να κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία, (στ) να υποβάλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, (ζ) να μεταφορτώσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιονδήποτε άλλο τύπο κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία των Υπηρεσιών, των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων ή του Διαδικτύου, (η) για spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl ή scrape, (i) για οποιονδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό- ή (ι) να παρεμβαίνετε ή να παρακάμπτετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των Υπηρεσιών, των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

“Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας” σημαίνει όλα τα παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα που απονέμονται από το νόμο, το εθιμικό δίκαιο ή την καθαρή θέση σε ή σε σχέση με οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, υπεραξία και δικαίωμα αγωγής για μεταβίβαση, δικαιώματα σε εφευρέσεις, δικαιώματα χρήσης και όλα τα άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση, είτε είναι καταχωρισμένα είτε όχι, και συμπεριλαμβανομένων όλων των αιτήσεων και των δικαιωμάτων υποβολής αίτησης και χορήγησης, των δικαιωμάτων διεκδίκησης προτεραιότητας από τα δικαιώματα αυτά και όλων των παρόμοιων ή ισοδύναμων δικαιωμάτων ή μορφών προστασίας και κάθε άλλου αποτελέσματος πνευματικής δραστηριότητας που υφίσταται ή θα υφίσταται τώρα ή στο μέλλον σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Η παρούσα Συμφωνία δεν σας μεταβιβάζει οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στην Cure of Mind LP ή σε τρίτους, και όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα σε αυτή την ιδιοκτησία θα παραμείνουν (μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στην Cure of Mind LP. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα γραφικά και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες, είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Cure of Mind LP ή των δικαιοπαρόχων της. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων μερών. Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια αναπαραγωγής ή άλλης χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος της Cure of Mind LP ή τρίτου μέρους.

Αποποίηση εγγύησης

Συμφωνείτε ότι η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται “ως έχει” και “ως διατίθεται” και ότι η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Αποποιούμαστε ρητά κάθε είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Δεν δίνουμε καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας ή ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, ούτε δίνουμε καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας ή ως προς την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνεται μέσω της Υπηρεσίας ή ότι τα ελαττώματα της Υπηρεσίας θα διορθωθούν. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε υλικό ή/και δεδομένα που κατεβάζετε ή αποκτάτε με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας γίνεται κατά τη δική σας κρίση και με δική σας ευθύνη και ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη τέτοιου υλικού ή/και δεδομένων. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράζονται ή λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας ή οποιεσδήποτε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνετε από εμάς ή μέσω της Υπηρεσίας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Περιορισμός της ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Cure of Mind LP, οι θυγατρικές της, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, οι προμηθευτές ή οι δικαιοπάροχοι δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητική, κάλυψη ή επακόλουθη ζημία (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για διαφυγόντα κέρδη, έσοδα, πωλήσεις, υπεραξία, χρήση περιεχομένου, αντίκτυπο στην επιχείρηση, διακοπή εργασιών, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών), ανεξάρτητα από την αιτία, υπό οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της σύμβασης, της αδικοπραξίας, της εγγύησης, της παράβασης των νόμιμων υποχρεώσεων, της αμέλειας ή άλλως πως, ακόμη και αν το υπόχρεο μέρος έχει ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή θα μπορούσε να προβλέψει τέτοιες ζημίες. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η συνολική ευθύνη της Cure of Mind LP και των θυγατρικών της, των στελεχών, των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων, των προμηθευτών και των δικαιοπαρόχων της σχετικά με τις υπηρεσίες θα περιορίζεται σε ποσό όχι μεγαλύτερο από ένα δολάριο ή από τα ποσά που πραγματικά καταβλήθηκαν σε μετρητά από εσάς στην Cure of Mind LP για την προηγούμενη περίοδο ενός μήνα πριν από το πρώτο γεγονός ή συμβάν που προκαλεί την εν λόγω ευθύνη. Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ισχύουν επίσης εάν το παρόν ένδικο βοήθημα δεν σας αποζημιώνει πλήρως για τυχόν απώλειες ή δεν εκπληρώνει τον ουσιαστικό του σκοπό.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Cure of Mind LP και τις θυγατρικές της, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους προμηθευτές και τους δικαιοπάροχους από και έναντι οποιασδήποτε ευθύνης, απώλειας, ζημίας ή κόστους, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν σε σχέση με ή που προκύπτουν από οποιουσδήποτε ισχυρισμούς, αξιώσεις, ενέργειες, διαφωνίες ή απαιτήσεις τρίτων που προβάλλονται εναντίον οποιουδήποτε από αυτούς ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με το Περιεχόμενό σας, τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ή οποιοδήποτε εκούσιο παράπτωμα εκ μέρους σας.

Διαχωρισιμότητα

Όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία μπορούν να ασκηθούν και ισχύουν και δεσμεύουν μόνο στο βαθμό που δεν παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους και προορίζονται να περιοριστούν στο βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να μην καθιστούν την παρούσα Συμφωνία παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή από αρμόδιο δικαστήριο, πρόθεση των μερών είναι ότι οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτής θα αποτελούν τη συμφωνία τους όσον αφορά το αντικείμενο της παρούσας και όλες οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτής θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Επίλυση διαφορών

Η διαμόρφωση, ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας και οι διαφορές που προκύπτουν από αυτήν διέπονται από το ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες της περί σύγκρουσης ή επιλογής δικαίου και, στο βαθμό που είναι εφαρμοστέοι, από το δίκαιο της Ελλάδας. Αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπος εκδίκασης των αγωγών που σχετίζονται με το αντικείμενο του παρόντος θα είναι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Ελλάδα, και με το παρόν υποτάσσεστε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα σε δίκη με ενόρκους σε οποιαδήποτε διαδικασία που προκύπτει ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών δεν εφαρμόζεται στην παρούσα συμφωνία.

Ανάθεση

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταπωλήσετε, να υπο-αδειοδοτήσετε ή να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από το παρόν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, η οποία συγκατάθεση θα είναι κατά τη δική μας αποκλειστική κρίση και χωρίς καμία υποχρέωση- οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση ή μεταβίβαση θα είναι άκυρη. Είμαστε ελεύθεροι να εκχωρήσουμε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το παρόν, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο ως μέρος της πώλησης του συνόλου ή ουσιαστικά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ή των μετοχών μας ή ως μέρος μιας συγχώνευσης.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Συμφωνία ή τους όρους της σχετικά με τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας και θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση εντός των Υπηρεσιών. Ενδέχεται επίσης να σας ειδοποιήσουμε με άλλους τρόπους κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, όπως μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε παράσχει.

Μια επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση της αναθεωρημένης Συμφωνίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης Συμφωνίας (ή άλλης πράξης που θα καθοριστεί εκείνη τη στιγμή) θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας σε αυτές τις αλλαγές.

Αποδοχή των παρόντων όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

Επικοινωνία μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

cureofmind.com/support

Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 27 Αυγούστου 2023.

Κατεβάστε την εφαρμογή Cure of Mind

Ενημερωμένη συγκατάθεση για Ψυχοθεραπεία, Διατροφική ή Ιατρική συμβουλευτική

Εισαγωγή:

Σκοπός του παρόντος ψηφιακού εντύπου είναι να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ψυχοθεραπεία, τη διατροφική συμβουλευτική και την ιατρική συμβουλευτική και να λάβει τη συγκατάθεσή σας για τη συμμετοχή σας σε αυτές τις θεραπείες. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ εσάς και του θεραπευτή, του διατροφολόγου και του ιατρού σας για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών, διατροφικών και ιατρικών αναγκών σας. Το παρόν έντυπο έχει ως στόχο να σας δώσει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα συμμετάσχετε ή όχι σε αυτές τις θεραπείες.

Προσόντα θεραπευτή:

Ο θεραπευτής σας είναι επαγγελματίας ψυχικής υγείας με άδεια άσκησης επαγγέλματος, ο οποίος έχει ολοκληρώσει ένα ανώτερο πτυχίο στην ψυχολογία ή σε έναν συναφή τομέα και έχει εκπαιδευτεί για την παροχή ψυχοθεραπείας. Ο διατροφολόγος και ο ιατρός σας είναι επίσης επαγγελματίες με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και εξειδίκευση στους αντίστοιχους τομείς. Δεσμεύονται να σας παρέχουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα φροντίδας.

Στόχοι και επιδιώξεις:

Οι στόχοι της ψυχοθεραπείας είναι να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις συναισθηματικές ή ψυχολογικές δυσκολίες που προκαλούν δυσφορία στη ζωή σας. Η διατροφική συμβουλευτική αποσκοπεί στην υποστήριξη των διατροφικών σας αναγκών, στην προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων διατροφικών προβλημάτων. Η ιατρική συμβουλευτική επικεντρώνεται στην παροχή ιατρικής καθοδήγησης, θεραπευτικών επιλογών και στη διαχείριση της συνολικής σας υγείας.

Μέθοδοι θεραπείας:

Ο θεραπευτής σας θα χρησιμοποιήσει μια ποικιλία θεραπευτικών μεθόδων στην ψυχοθεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της διαλεκτικής θεραπείας, της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας, της ψυχοδυναμικής θεραπείας, των τεχνικών ενσυνειδητότητας ή άλλων προσεγγίσεων. Ο διατροφολόγος σας θα σας παρέχει διατροφική εκπαίδευση, θα δημιουργεί εξατομικευμένα σχέδια γευμάτων και θα σας παρέχει καθοδήγηση για υγιεινές διατροφικές επιλογές. Ο ιατρός σας θα αξιολογήσει το ιατρικό σας ιστορικό, θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εξετάσεις, θα σας παραπέμψει για εργαστηριακές εξετάσεις και θα σας συστήσει τις κατάλληλες ιατρικές θεραπείες.

Κίνδυνοι και οφέλη:

Η ψυχοθεραπεία, η διατροφική συμβουλευτική και η ιατρική συμβουλευτική μπορεί να είναι επωφελείς με διάφορους τρόπους, όπως η βελτίωση της συναισθηματικής σας ευημερίας, η ενίσχυση της διατροφής σας και η προαγωγή της καλύτερης υγείας σας. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης κάποιοι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτές τις θεραπείες. Οι κίνδυνοι μπορεί να περιλαμβάνουν τη βίωση δυσάρεστων συναισθημάτων κατά τη διάρκεια της θεραπείας, πιθανές αλλαγές στις σχέσεις σας και την πιθανότητα αντιμετώπισης δύσκολων διατροφικών ή ιατρικών θεμάτων.

Εμπιστευτικότητα:

Ο θεραπευτής, ο διατροφολόγος και ο γιατρός σας δεσμεύονται να προστατεύουν την ιδιωτικότητά σας και θα κρατήσουν εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που συζητούνται κατά τη διάρκεια των συνεδριών σας, με ορισμένες εξαιρέσεις. Αυτές οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν καταστάσεις όπου υπάρχει άμεσος κίνδυνος βλάβης για εσάς ή για άλλους ή όπου υπάρχει νομική υποχρέωση αποκάλυψης πληροφοριών.

Διάρκεια και συχνότητα συνεδριών:

Η διάρκεια και η συχνότητα των θεραπευτικών συνεδριών, των συνεδριών διατροφικής συμβουλευτικής και των ιατρικών συμβουλών θα εξαρτηθεί από τις ατομικές σας ανάγκες και στόχους. Συνήθως, οι συνεδρίες θεραπείας και συμβουλευτικής προγραμματίζονται εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερα και διαρκούν περίπου 50 λεπτά. Ενώ τα ραντεβού διατροφικής συμβουλευτικής διαρκούν έως 45 λεπτά και τα ραντεβού ιατρικής συμβουλευτικής διαρκούν έως 30 λεπτά και η συχνότητά τους μπορεί να ποικίλλει.

Αμοιβές και πληρωμές:

Οι αμοιβές χρεώνονται ανά συνεδρία ή ανά ραντεβού και μπορεί να καλύπτονται από ιδιωτική ασφάλιση, εάν αυτή είναι διαθέσιμη σε εσάς.

Για την ασφαλιστική κάλυψη, είναι σημαντικό να κατανοήσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την κάλυψή σας. Θα πρέπει να προωθήσετε το αναλυτικό τιμολόγιο της Cure of Mind στον ασφαλιστικό σας φορέα και να συζητήσετε μαζί του εάν οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον θεραπευτή, τον διατροφολόγο και τον ιατρό είναι επιλέξιμες για κάλυψη σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστικού σας προγράμματος.

Συγκατάθεση:

Τσεκάροντας την επιλογή “Informed Consent” στη φόρμα κράτησης, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις πληροφορίες που παρέχονται και ότι είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε τις πληροφορίες σχετικά με την ψυχοθεραπεία, τη διατροφική συμβουλευτική και την ιατρική συμβουλευτική που παρέχονται στο Cure of Mind και να κάνετε ερωτήσεις στο Κέντρο Βοήθειας ή κατά τη διάρκεια του πρώτου σας ραντεβού με έναν από τους επαγγελματίες μας. Συναινείτε να συμμετάσχετε σε αυτές τις θεραπείες και κατανοείτε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Σεβόμαστε το απόρρητό σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο “Ρυθμίσεις cookie” στο κάτω μέρος αυτού του ιστότοπου.